Εγγραφείτε ως Συνεργάτης Affiliate

Όνομα

Το μικρό σας όνομα.

Επώνυμο

Το επώνυμό σας.

Όνομα Χρήστη

Το όνομα χρήστη σας.

Email Λογαριασμού

Το κύριο email σας, που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση.

Email Πληρωμών (PayPal)

Το PayPal email στο οποίο θα μεταφέρονται οι πληρωμές των προμηθειών. Μπορεί να είναι το ίδιο με email της εγγραφής σας.

Facebook handler

Instagram handler

TikTok handler

Twitter handler

Youtube handler

Κωδικός

Ο κύριος κωδικός πρόσβασής σας, που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση.

Πληροφορίες

Εδώ αναφέρετε πως θα μας προωθήσετε, τους followers ανά πλατφόρμα.


Ο λογαριασμός σας ως συνεργάτης θα πρέπει να εγκριθεί πριν μπορέσετε να κερδίσετε παραπομπές. Θα λάβετε ένα email μόλις εγκριθεί.